Ziel in de zorg

Wie was Camillus

Camillianen in Nederland

Geschiedenis

Nederlandse Camillianen wereldwijd

Geroepen om te helpen

Nieuws

Camillusbode

Internationaal

Contact

Terug


P. Paul Schreur

Roermond april 2009- In de gezondheidszorg verlangen veel medewerkers weer naar een ziel in de zorg. Tussen alle termen als product, meten is weten en vul ze zelf maar aan, is een duidelijke spirituele omschrijving van de zorg best op zijn plaats.

Bijvoorbeeld:

Goede zorg betekent de handen uit de mouwen steken waar dat nodig en zinvol is, met liefde, geduld en respect voor de wensen en eigenaardigheden van de ander. Maar goede zorg gaat verder dan actief handelen en het bieden van oplossingen. Het is ook nabijheid en aandacht, het is een relatie aangaan en de tijd nemen  - ook als er niets meer te doen is met menselijkheid als toetssteen.

Geloofsbrief van de Zusters van de voorzienigheid