Geroepen om te helpen
Wie was Camillus

Camillianen in Nederland

Geschiedenis

Nederlandse Camillianen wereldwijd

Geroepen om te helpen

Dagindeling

Nieuws

Camillusbode

Internationaal

Contact

Links algemeen

Terug

Een keuze maken, wie kiest wie?

Bij de roeping als religieuze ervaring kan iemand menen dat God hem of haar heeft uitgekozen voor een bepaalde taak of levensstaat.  Roeping geeft dan een gevoel van zekerheid en rust bij de gedachte aan een bepaalde taak of staat, hoe moeilijk die ook mag lijken. Je lijkt ervoor te zijn gekozen maar toch is het volgen van je hart een bewuste en persoonlijke keuze en soms zelfs een strijd van jaren met de verschillende belangen die je hebt.


Het sacrament van die zieken

Met roeping wordt vaak de keuze tot het priesterschap bedoeld, maar er zijn ook roepingen tot het diaconaat of het religieuze leven  zoals het leven van de Camillianen. Dat leven in de geest van Camillus staat in teken van de ziekenzorg, zorg om elkaar en zorg voor je omgeving.

Die zorg is een taak van ons allemaal, mannen en vrouwen.  Vandaar dat er verschillende vormen van participatie mogelijk zijn in Ún rond de communiteit van de Camillianen. Per persoon wordt er gekeken naar een juiste vorm van deelname aan het leven van de Camillianen.

vijf jaar voorbereiden

Als men kiest voor een leven in de communiteit start men na de kennismakingsperiode met een tweejarig postulaat, dit is de formele aanvang van de kennismaking. Daarin wordt die kennismaking door gesprekken en coaching, studie en gebed, verdiept en versterkt. Als men geschikt blijkt voor een leven in de communiteit kan er voor gekozen worden om het noviciaat aan te vangen. In die periode begin je als novice met het volgen van onderwijs in theologie, filosofie en geschiedenis van de kerk en de orde.

Na een jaar noviciaat spreek je tijdelijke geloften uit. Hierin bekrachtig je tijdens een plechtige viering je intentie om Camilliaan te worden. Tijdens de viering spreek je de geloften uit van armoede, gehoorzaamheid en een ongehuwd leven, toegewijd aan de zieken, armen en de behoeftige mens.

Drie keer doe je dat opnieuw, de laatste keer voor de rest van je leven. Je hebt dan zes jaar nagedacht over je leven als Camilliaan en uitgebreid kennis kunnen maken met dat leven. Dit noemen we een eeuwige professie.

Voordat je zover bent is kennismaken het meest belangrijke, vandaar willen we je de mogelijkheid bieden nader kennis met ons te komen maken. Als je hier klikt kun je een e-mailbericht verzenden.