Tanzania
terug

Colombia

Start


 


Missionarissen omstreeks 1960

Het begin in Tanzania


In 1960 hadden we de eerste Nederlandse priesters, die hun opleiding hadden afgesloten en graag als Camilliaan aan het werk wilden. In Nederland waren er priesters genoeg en daarom werd gekeken naar een mogelijkheid om een missie te beginnen. Gekozen werd voor Tanzania in samenwerking met de paters van de Heilige Geest. Deze congregatie wilde ons leraren geven voor het seminarie in Nederland en wij zouden hen helpen in Tanzania. In de loop der jaren werden er 7 Nederlandse Camillianen uitgezonden naar Tanzania. Enkelen keerden weer ziek terug, terwijl de anderen na gewerkt te hebben in Ngerengere en Lugoba zich uiteindelijk concentreerden op de stad Dar-Es-Salaam. Daar word vooral gewerkt in het universiteitsziekenhuis en een grote parochie. 

Roepingen

Een vreemd land en een vreemde cultuur vragen om tijd teneinde je de mensen echt te leren kennen en begrijpen. Toen onze missionarissen zich beter in de Tanzaniaanse volksaard leerden thuis voelen werd er gestart met een programma om inheemse roepingen te werven. Dit lukte na enige tijd en verschillende studenten begonnen met een opleiding tot Camilliaan bij de Italiaanse Camillianen in Kenia. Intussen zijn er al 4 Tanzaniaanse Camillianen priester gewijd en bevinden er zich verschillende studenten in de opleidingsfase.

Werk

De werkzaamheden liggen vooral op het terrein van het ziekenpastoraat zowel in als buiten het ziekenhuis, het begeleiden van groepen gelovigen alsook het werk in de parochie. Daar ligt vooral de nadruk ligt op de basisgemeenschappen. Een van onze medebroeders richt zich vooral op de lichamelijke gezondheidszorg, die gestalte kreeg in een polikliniek en een kliniek voor moeder en kind.

voor meer informatie kijk op  Camillianen in Tanzania