Colombia
terug

naar Tanzania

Via Peru naar Colombia

In 1967 vertrok pater Jos Serrarens als eerste Nederlandse Camilliaan naar Zuid Amerika en wel naar Lima in Peru. Korte tijd later volgde pater Frans raaphorst. In 1977 gingen beide paters samen met pater Cyriel Swinne, die intussen ook naar Zuid Amerika was gegaan, naar de Colombiaanse havenstad Barranquilla. Zij gingen werken in de parochie San Pablo in de wijk La Paz en in enkele ziekenhuizen van de stad. Momenteel werken er nog drie Nederlanders in La Paz, Maria Poulisse en Cyriel Swinne, beiden lid van de orde der Camillianen en Huub van Neerven als leek verbonden aan het Centro San Camilo.  
Wat in de loop van de tijd vanuit de parochie door de Camillianen met hulp van de plaatselijke bevolking en steun vanuit Nederland en andere landen werd opgezet kunt u via onderstaande projecten lezen.

CENTRO SAN CAMILO.

Basisgezondheidszorg (consulten, tandarts, laboratorium, medicijnenverkoop, RX, Ecografie, kraamafdeling, eerste Hulp en alle programma's van de preventie gezondheidszorg. Consulten per jaar: 80.000;  Personeel: 85 personen; jaarlijkse begroting  885.000,- euro, gefinancierd met Colombiaans geld door middel van contracten met Gemeente en verzekeringsmaatschappijen.

Voor dit jaar staan er de volgende projecten op de lijst:

bulletuitbreiding en modernisering van de eerste Hulp: kosten 30.000,- euro. Gedeeltelijk (10.000,- euro's) gefinancierd uit eigen middelen de rest wordt gezocht.
bulletaanschaf nieuwe ambulance: kosten 50.000,- euro  (financiering is rond: steun uit Italië)
bulletbegin bouw moeder- en kindziekenhuisje: totale kosten project: 3.000.000,- euro (er is al een serieuze toezegging (Italië) voor het financieren van de eerste etappe van dit project). Op het ogenblik worden de voorbereidende studies gedaan en zijn er onderhandelingen met betrekking tot de aanschaf van het benodigde terrein.  

 

CE CAMILO. Centrum voor kinderen en jongeren met een handicap.

bulletAangepast onderwijs en therapie  (120 kinderen) 
bulletbasisschool voor 35 dove kinderen met lesprogramma in gebarentaal, vakonderwijs voor 40 gehandicapte jongeren, bijles voor 20 kinderen met leerproblemen en 6 blinde kinderen,
bulletambulante therapie en consulten: (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtiste)

CE CAMILO krijgt bijdragen van de Colombiaanse kinderbescherming en het Ministerie van Onderwijs. We willen dit jaar ervaring op doen met de werkplaatsen voor gehandicapte jongeren en volgend jaar proberen financiering te krijgen van de SENA (overheidsinstelling voor volwassenenonderwijs) voor dit project.

Voor dit jaar staat er gepland:

Dak over het sportveldje: 35.000,- euro (financiering is rond: Caritas Nederland)

Nieuwe keuken en eetzaal: 84.000,- euro (Fundación Isolana uit Barcelona heeft 25.000 euro toegezegd en het project is ook ingediend bij de Kindermissions-werken in Aachen. In april wordt er over beslist. Dit jaar leggen we met de hulp van Isolana in ieder geval de fundamenten)

Bouw lokaal audiovisuele middelen;: 19.650 euro  Wolfgang Múller heeft 11.000 euro gestuurd. Het Durendaelcollege uit Oisterwijk heeft ook een bijdrage toegezegd maar nog niet beslist hoeveel en wanneer.

Verdere uitbreiding van CE CAMILO is hard nodig maar afhankelijk van de fondsenwerving. Tussen 2008 en 2012 willen we de volgende extra ruimtes bouwen:

bullet4 leslokalen, kantoor en wc´s boven de nieuwe eetzaal en keuken (bouwkosten 47.200 euro)

bulletComputerlokaal, 3 spreekkamertjes, trap en wc´s boven de werkplaatsen: bouwkosten: 28.500 euro)

bulletArchief, trap en dakterras om de was op te hangen: bouwkosten 23.000 euro.

bulletInrichting werkplaatsen: 20.000,- euro (financiering wordt gezocht)

bulletProject voor het opzetten van alternatieve communicatie in het centrum voor de kinderen die niet kunnen spreken en ook geen gebruik kunnen maken van de gebarentaal. Dit project kost 3 jaar lang 50.000 euro. Financiering wordt gezocht bij een Colombiaanse stichting (Saldarriaga Concha), Viataal in den Bosch en eventueel Cordaid –in samenwerking met Viataal) De bedoeling is dat 3 mensen 3 jaar lang aan dit project werken met begeleiding van Viataal met ondersteuning van de Universidad Metropolitana in Barranquilla.  De resultaten zouden daarna ook in andere projecten gebruikt kunnen worden –bij voorbeeld door de vrijwilligers van het Liliane Fonds. 

bulletProject voor de zorg voor doofblinde kinderen: CE CAMILO neemt deel aan een onderzoeksproject van INCI (nationaal instituut voor blinden) en INSOR (nationaal instituut voor doven) We krijgen daar geen geld voor –het is voor ons alleen extra werk- maar het team kan er veel van leren en het geeft ons ook meer naamsbekendheid op nationaal niveau en dat is nooit weg. 

bulletVerbetering van de zorg: CE CAMILO gaat met hele team (inmiddels 34 mensen) dit jaar werken aan de organisatie van de zorg zodat we kwaliteit kunnen garanderen. We zijn door 2 Colombiaanse stichtingen (Fundación Promigas en Fundación Saldarriaga Concha) geselecteerd voor scholing en begeleiding in dit proces.

bulletAanleg van panelen om zonne-energie te gebruiken. Een ingenieur van de universiteit gaat samen met een groep studenten de mogelijkheden bestuderen. We hebben nog geen idee van de kosten en mogelijkheden.  

HOGAR SAN CAMILO. Bejaardenprojekt.

Bejaardenhuis voor 50 tot 55 bejaarden. Is gebouwd en ingericht met grotendeels Spaanse Hulp verkregen d.m.v. onze Spaanse medebroeders. Op het ogenblik wonen er 36 bejaarden en op kort termijn, wanneer de oploopbaan naar de tweede verdieping klaar is, hopen we tot de volledige bezetting te komen. De gemiddelde leeftijd van de bejaarden die nu in El Hogar wonen is 84 jaar. Het criterium voor opname is de behoefte en niet de financiële capaciteit van de bejaarden. Op het ogenblik werken er 17 mensen en krijgen we professionele steun van 3 universiteiten. Het functioneren wordt gefinancierd door middel van contracten met de gemeente en bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren. Voor grotere investeringen wordt hulp in binnen- en buitenland gezocht.

Voor dit jaar staat er gepland:

bulletlift: 35.000,- euro financiering wordt gezocht (er is een belofte (Spanje) voor steun maar die moet nog concreet gemaakt worden

bulletoploopbaan naar de tweede verdieping: 20.000,- euro; financiering is toegezegd (Spanje).

bulletGenerator: 25.000,- euro. Financiering wordt gezocht.

bulletOverdekking van de paden die verschillende afdeling met elkaar verbinden: 10.000,- euro. Financiering wordt gezocht:  

COLEGIO COMUNAL MIXTO: lager- en middelbaar onderwijs.  

El Colegio Comunal Mixto is een initiatief van de wijkbewoners, die we sinds het  begin (1978) begeleid hebben. In de loop van de jaren hebben we veel steun  gekregen vanuit Nederland vooral via Mien Klarenbeek en de groep “Eigen Handen”· uit Nieuwegein. El Colegio Comunal Mixto is een school met lager en middelbaar onderwijs met 720 leerlingen. De begroting wordt voor 85 % gefinancierd met officieel Colombiaans geld. Het resterende 15 % krijgen we van vrienden en binnen- en buitenland. Het grootste probleem van de school is de bureaucratie en vaak ook corruptie bij de staatsinstellingen die een stipt betalen van de contractueel vastgelegde officiële bijdragen langzaam en moeilijk maken.
Omdat de bouw niet meer aan de huidige eisen voldoet moet er een nieuwe school komen.  Totale onkosten van de nieuwbouw met zijn inrichting: 850.000,- euro. Tot nu toe hebben we ongeveer een derde gefinancierd gekregen (Colombiaanse – Amerikaanse organisatie) en zijn we bezig met het eerste gedeelte van de bouw.  

 

DAK OVER HET SPORTVELD (Parque La Paz)  

Kosten:  40.000,- euro: financiering is rond (Colombiaanse Instelling). Bouw is in volle gang en komt binnenkort (maart 2008) klaar. Het sportveldje heeft een bijzonder karakter: het gaat niet zo zeer om het voetballen, of de sport, maar om het bijbrengen van verschillende waarden : respect, samenwerking, “inclusión”, dialoog. Dit vooral met de bedoeling om reeds op vroege leeftijd de neiging tot geweld, het individualisme, het machisme etc. te verminderen: erg nodig in Colombia dat zo gekarakteriseerd wordt door het geweld. De jeugd krijgt een middagmaal en wordt gestimuleerd tot studie.

Een voorbeeld hoe het project te werk gaat: per dag komen er 4 groepen, ieder van 14 jongens- meisjes. Leeftijd van 5 tot 15 jaar. Gedurende het eerste uur wordt er gesproken over de verschillende waarden; dan de voetbaltechniek, dan worden er afspraken gemaakt over de te gebruiken regels, en dan wordt er gespeeld: in iedere groep moeten er per sé een paar meisjes zijn en de eerste goal moet door een meisje gemaakt worden. Er is geen scheidsrechter, bij meningsverschil wordt er onder begeleiding gesproken en het meningsverschil opgelost. Na de wedstrijd  wordt die geanalyseerd, niet alleen de goals tellen maar ook het gedrag en het beleven van de eerder besproken waarden.  

 BIBLIOTHEEK.

Barranquilla kent in onze arme wijken geen openbare bibliotheken en ook de meeste scholen hebben geen bibliotheek. Samen met de jeugd zijn we ongeveer 30 jaar geleden een bibliotheek begonnen die nog steeds functioneert tot vorig jaar in alle armoede. Met bijdrage van het bedrijfsleven zijn  we een totale (locatief en qua inrichting) vernieuwing van de bibliotheek begonnen:

  1. Eerste etappe: Vernieuwing en modernisering bibliotheek: 85.000,- euro. Is gefinancierd (Colombiaanse bedrijfsleven) en functioneert op het moment volop (dagelijks komen er gemiddeld 200 personen, vooral jongeren maar ook beginnen steeds meer volwassenen van de bibliotheek gebruik te maken).  Het functioneren wordt gefinancierd met hulp van vrienden in binnen- en buitenland (kosten per maand: 3.500 euro). Dit jaar (2008) wordt getracht om een bijdrage van de gemeente te krijgen voor de functioneringsonkosten.

  2. Tweede etappe (voorzien voor 2008): computerzaal voor 20 computers. 30.000,- euro. Financiering is beloofd (Zwitserland – Duitsland), maar nog niet concreet gemaakt.
     
  3. Derde Etappe: Uitbreiding bibliotheek: 55.000,- euro. Aanvraag tot financiering is bij het Gasbedrijf ingediend. Eén dezer dagen komt het antwoord.

  4. Vierde etappe: Verbouwing van Gemeenschapscentrum in een cultureel centrum: 75.000,- euro. Financiering wordt gezocht.

 

 OPVANGCENTRUM VOOR VLUCHTELINGEN: 1.400.000,- euro.

Het project is vooral gericht op steun aan de vluchtelingen op het gebied van gezondheidszorg, rechtsbijstand, psychologische opvang, onderwijs (formeel en niet-formeel), genereren van inkomsten.

 

Het project is ingediend bij de Italiaanse regering via onze ONG (Salute y Svilupo) in Rome. Ondertussen gaat de “gewone” hulp aan vluchtelingen door:

·        PMA (Plan Mundial de Alimentos) een organisatie van de VN stuurt ons voedselpakketten die Emilia zaterdags uitdeelt aan de vluchtelingen (die moeten zich van te voren inschrijven) 

·        De communiteit zamelt giften en gebruikte spullen in die Emilia ook verdeelt onder de vluchtelingen  (en Gennys onder de zieken en bejaarden)

 

 GROENTEKWEEK: hyroponie en traditioneel.

50.000 euro, waarvan 30.000 al gefinancierd zijn (Italia – Colombia). Het Project functioneert volop.

 BETRATING WEGEN RONDOM DE PROJECTEN:

Studie is rond, uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten. Wordt een project dat we samen met het bedrijfsleven uit willen voeren. We hopen dit jaar met de uitvoering te beginnen.

 BESTRATING REST VAN DE WEGEN WIJK LA PAZ (10.000 INWONERS).

Met de ervaring van het vorige project willen we een voorstel doen aan de gemeente om samen met het bedrijfsleven en met officiële steun uit binnen- en buitenland dit project uit te voeren. Is een project dat voornamelijk gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven en op het creëren van werkgelegenheid. We hopen dit jaar met de voorbereidingen te kunnen beginnen.

 COMPAZ (Coöperatie)

Momenteel worden de elektrische installaties in de wijk la Paz en 2 buurwijken helemaal opnieuw aangelegd. COMPAZ heeft dit project aangevraagd bij de Colombiaanse overheid die het helemaal financiert.  COMPAZ wil dit jaar ook de mogelijkheden voor leningen uitbreiden voor haar leden. COMPAZ  is nu zelfvoorzienend.   

 LIDIAS KINDER:

Hulp voor schoolgeld, uniformen en schoolspullen voor 105 schoolkinderen uit arme gezinnen. Wordt gefinancierd met bijdragen van een stuk of 100 particulieren, voornamelijk in Duitsland, die 100 tot 130 euro per jaar geven voor “hun” kind. 

 STEUN AAN DE PAROCHIE                                                                                         

Onze communiteit steunt op pastoraal en sociaal niveau de parochie. Ondergetekende neemt enkele missen over en steunt de pastoor in de belangrijkste liturgische tijden (Kerstmis, Goede week etc.). Ook proberen we de parochie financieel wat de steunen: de secretaresse van Cyriel is ook secretaresse van de parochie, en de sociale lasten  (gezondheidszorg, pensioen etc.) van de secretaresse worden door ons gedragen. Steun die we voor onze projecten van het bedrijfsleven krijgen wordt met de parochie gedeeld.

FUNDACION LA PAZ.

Is een organisatie die we met een groep mensen opgezet hebben met de bedoeling om initiatieven van de wijkbewoners om te zetten in projecten en voorstellen te doen aan de gemeente op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, gemeenschapsopbouw, ruimtelijke ordening, etc.

De bedoeling is dat de projecten ten gunste van onze wijken steeds minder afhankelijk worden van de communiteit en dat een onafhankelijke niet gouvernementele organisatie zich daarmee bezig houdt.

Wordt gefinancierd met bijdragen van de ingediende en goedgekeurde projecten.

 

Pater Cyriel Swinne

Maart 2008