TerZijde
terug

Steunpunt terZijde

Roermond, oktober 2008. In samenwerking met de vereniging Vrijwillige Terminale Palliatieve Zorg (VTPZ) bieden de Camillianen geestelijke verzorging voor mensen in de laatste levensfase thuis.

De mensen van steunpunt terZijde bieden u en uw naasten bij een naderend sterven een luisterend oor. Op basis van vrijwilligheid komen zij langs bij u thuis om met u en uw naasten te praten over angsten, gewetensvragen, levensbeschouwelijke vragen en gaan een stevig gesprek niet uit de weg. Deze hulpverlening is voor mensen van alle gezindten en geloofsovertuigingen.

De vrijwilligers van het steunpunt terZijde zijn professionals en vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, die naast hun 'gewone' aanwezigheidszorg ook geestelijke begeleiding geven. Hiervoor zijn de vrijwilligers toegerust met een korte opleiding. De vrijwilligers worden ondersteund door een pastoraal medewerker op wie zij een beroep kunnen doen in geval  van vragen waar zij geen passend antwoord op hebben. De pastoraal medewerkers werkt in het verpleeghuis St. Camillus en De Ark, centrum voor Palliatieve Terminale Zorg te Roermond.

Omdat het steunpunt wordt gefinancierd door de Camillianen is deze zorg gratis.

Steunpunt terZijde is ondergebracht bij de Thuishulpcentrale Midden-Limburg en is bereikbaar tijdens kantooruren van maandag tot donderdag en op vrijdag tot 12:00uur. U kunt bellen naar 077- 3231130 of mailen naar thcml@informelezorg.org