1

Welkom op de audio versie van de introductie pagina van Camillianen.nl

Mocht u naar aanleiding van deze dienst, punten ter verbetering hebben of indien de link niet goed werkt, verzoek ik u contact op te nemen met de webmaster via camnl@ XS4all.nl

 

2 Wij Zijn een gemeenschap van Mannen en vrouwen in dienst van de zieken en armen

Helaas heeft niet iedereen toegang tot goede zorg. Vooral armen en kans armen onberen vaak goede (geestelijke-) gezondheidszorg. Met onze inzet en onze bescheiden middelen willen wij er zijn voor hen. Dit doen wij niet alleen maar met mede broeders en zusters op alle continenten
3


We maken deel uit van een groter geheel


De Orde der Camillianen (of in het latijn: Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis) bestaat uit meer dan 1200 leden. Onze  groep Nederlanders is echter maar klein. Wij zijn met 11 mensen, werkzaam in 3 continenten in Europa, Afrika en Zuid Amerika. 
Die presentie is belangrijk voor onze dienst want zoals wij wereldwijd deel uit maken van een groter geheel, zo maken we ook op onze werkplek altijd deel uit van een groter geheel. Maar in onze dienst naar de zieken vinden wij elkaar, waar we ons ook bevinden!

 

4 Wij werken en leven vanuit de inspiratie van Jezus van Nazareth

“Ik was ziek en jij hebt mij bezocht” (Matteus).
Bezoek ontvangen is belangrijk maar bezoek aan zieken nog meer. Dit kan op vele manieren gestalte krijgen.
Camillianen werken als verpleegkundige, gezondheidszorg manager, vrijwilliger, arts of pastor en altijd in dienst van de zieken.
5


Bezielde dienst in plaats van afstandelijke professionaliteit

Wij geloven dat zorg beter kán! Kille professionaliteit maakt zorg tot een product en de patiënt tot een op koopjes beluste consument. Dat is volgens ons een karikatuur en stoot af. Camillus doorbrak dat denken al eeuwen geleden met zijn slagzin: "meer hart in deze handen, broeders en zusters". 

6 Samen sta je sterk

Wij doen ons werk vanuit een rooms katholieke religieuze gemeenschap. Wij willen vrij zijn in de toewijding aan de zieken. Daarom leven wij die ziekendienst in armoede, gehoorzaamheid en ongehuwd en in de dienstbaarheid aan de zieken.
7

tot slot wil ik u wat zeggen over Giften en het ANBI keurmerk

om ons (vaak onbezoldigde) werk te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van donaties. Veel mensen doneren nu al. Wanneer een organisatie voor meer dan 50% het groepsbelang dienst, dan komt zij in aanmerking voor erkenning van het keurmerk Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Voor onze missiecentrale geldt dat 100% van de ontvangen gelden rechtstreeks ten goede komen aan de doelen waarvoor u het geld bestemt. De overmaak kosten worden door de Camillianen zelf betaald. Voor u als donateur heeft De Belastingdienst een overeenkomst gesloten met een aantal kerken waaronder de Rooms Katholieke kerk, die een groepserkenning krijgen. Daarom is uw donatie doormiddel van de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Omdat ieder gedoneerd bedrag 100% terechtkomt waarvoor het bestemd is en uw gift belastingaftrekbaar is, vinden wij het niet nodig apart een ANBI erkenning aan te vragen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening:
10 63 218 tnv missiecentrale Camillianen Roermond.

Dit is het einde van de opname.

 

tekst ingesproken door
fra Vincent Sterring.